Τοπικές Εκδηλώσεις

Ξεχωριστή θέση στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του Δήμου Ραχών κατέχουν τα παραδοσιακά πανηγύρια – ημερήσια και νυχτερινά – με κορυφαίο αυτό στο Χριστό στις 6 Αυγούστου που πραγματοποιούνται λόγω θρησκευτικών εορτών και διοργανώνονται από τους πολιτιστικούς συλλόγους του κάθε χωριού και τις επιτροπές των εκκλησιών

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ:
 • 10 Φεβρουαρίου ΚΑΛΑΜΟΣ
 • 23 Φεβρουαρίου ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
 • 25 Μαρτίου ΜΑΥΡΙΑΝΝΟΥ
 • 23 Απριλίου ΑΜΑΛΟΥ
 • 14 Μαΐου ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ
 • Μαΐος ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ (Τραγοστάσι)
 • Μαΐος ΤΡΑΠΑΛΟΥ
 • 24 Ιουνίου ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (Χριστού Ραχών)
 • 30 Ιουνίου ΠΕΖΙ
 • 1 Ιουλίου ΜΑΝΔΡΙΑ
 • 20 Ιουλίου ΚΑΡΕΣ – ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΒΡΑΚΑΔΕΣ
 • 6 Αυγούστου ΚΑΛΑΜΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ ΡΑΧΩΝ
 • 15 Αυγούστου ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ – ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ – ΛΑΓΚΑΔΑ
 • 27 Αυγούστου ΜΑΝΔΡΙΑ
 • Αύγουστος ΒΡΑΚΑΔΕΣ
 • Αύγουστος ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • 29 Αυγούστου ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ
 • 26 Οκτωβρίου ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • 7 Ιανουαρίου ΠΡΟΕΣΠΕΡΑ