Όξος Βαϊμάκη, Ζίτσα

(1 Ψήφος)

Όξος Βαϊμάκη. Παλαιωμένο Ξύδι απο εκλεκτές ποικιλίες ντεμπίνα και βλάχικο

Παραγωγός: Οξοποίειο Βαϊμάκη, Ζίτσα Ιωαννίνων, τηλ: 2651093921