Φάβα Σαντορίνης

(0 ψήφοι)

Φάβα Σαντορίνης. Καλλιεργείται στο νησί 3500 χρόνια, ωριμάζει σε υπόσκαφες κάναβες και αποξηραίνεται στον ήλιο.

Παραγωγός; Ένωση Συνεταιρισμών Σαντορίνης SantoWines, τηλ: 2286028058
Υποκατάστημα Αθήνας: Σοφοκλή Βενιζέλου 11, Περιστέρι, τηλ: 2105153163