Γραβιέρα Νάξου

(5 ψήφοι)

Γραβιέρα Νάξου. Π.Ο.Π. Απο αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα και με διάρκεια ωρίμανσης 90 μέρες.
Μια μικρή ομάδα παραγωγών του νησιού ένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία έχει βραβευτεί αρκετές φορές. Τηλ: 2285022883, 2285025340