Γλυκά Κουταλιού και Λικέρ, Απείρανθος

(6 ψήφοι)

Γλυκά κουταλιού και λικέρ απο το Συνεταιρισμό Γυναικών Απειράνθου.
Επίσης υφαντά απο τις γυναίκες της Νάξου όπου σκοπό έχουν να διασώσουμε τη πολιτιστική τους κληρονομιά.
Παραγωγός: Κώτσου Γεωργία, Απείρανθος Νάξου τηλ: 2285061436