Βερντέα, Ζάκυνθος

(0 ψήφοι)

Βερντέα (ζακυνθινή ποικιλία κρασιού)
Λευκό κρασί που η παραγωγή του επιτρέπεται μόνο στη Ζάκυνθο και η ποιότητα του εξαρτάται από το ποσοστό συμμετοχής της ποικιλίας γουστολίδι.

Παραγωγός: Οικογένεια Κομούτου, κτήμα Αγρία, Ζάκυνθος, τηλ: 2695092284.