ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

(0 ψήφοι)

Το 1934, 25 τοπικοί συνεταιρισμοί ενώθηκαν και ίδρυσαν την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, που αντιπροσωπεύουν όλους τους καλλιεργητές του νησιού.
Η ένωση παράγει το κρασί στα 2 οινοποίεια της στο Μαλαγάρι και στο Καρλόβασι και στη συνέχεια το διαθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ποικιλία που είναι πιο δημοφιλής και πολυβραβευβένη σε διεθνείς διαγωνισμούς είναι το μοσχάτο λευκό (muscat blanc à petits grains) ή μοσχούδι ή Muscat de Frontignan.

ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

 

Πολυβραβευμένα Κρασιά της Ένωσης που επιλέγουμε:
SAMOS ANTHEMIS γλυκύς παλαιωμένος σε δρύινα βαρέλια (τουλάχιστον 5 χρόνια)
SAMOS VIN DOYX, οίνος γλυκύς με παρουσία πάνω από 100 χρόνια στην αγορά
SAMOS VIN DOUX GRAND CRU (το πιο δημοφιλές Σαμιώτικο κρασί) οίνος γλυκύς επιλεγμένων αμπελώνων χαμηλής στρεμματικής απόδοσης αλλά υψηλού ποιοτικού δυναμικού
ΔΡΥΟΥΣΑ λευκό ξηρό SAMOS NECTAR φυσικός γλυκύς που παλαιώνει 3 χρόνια σε δρύινα βαρέλια
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ οίνος γλυκύς ειδικής παλαίωσης (το κρασί της μετάληψης)
SAMENA λευκό ξηρό με άρωμα Μοσχάτου
GOLDEN SAMENA λευκό ξηρό από σταφύλια ειδικής επιλογής
SELANA λευκό ξηρό με άρωμα Μοσχάτου
ΑΓΕΡΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ λευκό ξηρό από σταφύλι Σαμιώτικο Μοσχάτο ειδικής επιλογής και
ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ λευκός ξηρός από αμπελώνες ορεινών περιοχών

ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

Στο οινοποιείο λειτουργεί Μουσείο Σαμιακού Οίνου όπου τα εκθέματα ταξιδεύουν τον επισκέπτη στην παραδοσιακή οινοποίηση, στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, στις δεξαμενές αλλά και στην κατασκευή βαρελιών και στις φιάλες οίνου. Επίσης γίνεται αναπαράσταση της καλλιέργειας των αμπελιών σε πεζούλες που απεικονίζεται πως φυτρώνει και αναπτύσσεται το αμπέλι μέχρι τη στιγμή του τρύγου.

ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

 

ΕΟΣΣ Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, Μαλαγάρι, Σάμος, τηλ: 2273087511